همه S -ERGOS in طراحی شده در تایوان - مارک #1 ویلچر *تامین مالی موجود *

این صفحه مرکز اطلاعات مربوط به کدهای HCPCS K در این وب سایت است. این اطلاعات شامل رایج ترین کدهای صورتحساب موجود برای صورتحساب بیمه و برخی اطلاعات خارجی درباره نحوه صورتحساب برای Medicare است.

ویلچر K1 - ویلچر اصلی
K2 ویلچر
ویلچر K3 - ویلچرهای سبک
ویلچر K4 - ویلچرهای بسیار سبک

 

سایر منابع خارجی که باید به آنها توجه کنید

پاسخ دهید