همه S -ERGOS in طراحی شده در تایوان - مارک #1 ویلچر *تامین مالی موجود *

اینفوگرافیک به راحتی توسط سازمان بهداشت جهانی منتشر شد. این اینفوگرافیک نیاز به سلامتی بهتر برای افراد دارای معلولیت را توضیح می دهد. آی تی مهم است توجه داشته باشید که چگونه افراد دارای ناتوانی می توانند دریافت کنند معاونتبه همانطور که گفته شد ، 70 میلیون نفر به a صندلی چرخ داربا این حال ، تنها 5-15 درصد از مردم به آنها دسترسی دارند. در صورت نیاز به a صندلی چرخ دار، مهم است که با خود تماس بگیرید ارائه دهنده بیمه تا دریابید چگونه می توانید یکی را بدست آورید. اگر شما یک از کار افتادگی، ضروری است که شما مرتباً توسط پزشکان خود دیده شوید و اطمینان حاصل کنید که با شما به طور مساوی رفتار می شود.

می توانید آن را در لینک زیر بررسی کنید.

سلامت بهتر برای افراد دارای معلولیت

پاسخ دهید