ارائه دهنده و منابع شوید

برنامه فروشندهپی دی اف  /  کدهای ICD-9 برای صندلی چرخدار  /  کدهای تشخیص ICD-9 برای PWC ها ، اسکوتر و توانبخشی

ارگونومیک فوق العاده سبک صندلی های چرخدار

جزوه ارگونومیک ویلچر  /  برگه صندلی چرخدار ارگونومیکپی دی اف پوستر S-ERGO 115  /  پوستر ERGO LITE  /  پوستر ERGO LITE  / پوستر ERGO FLIGHT  / پوستر S-ERGO ATX
محصول  وزن محصول اندازه صندلی  وزن CAP فرم سفارش  کتابچه راهنمای کاربر مالک کد و نامه HCPCS
S-ERGO 105 پوند 27. 16 ″ / 18 پوند 250. S-ERGO 105 S-ERGO 105 K0004
S-ERGO 106 پوند 27. 16 ″ / 18 پوند 250. S-ERGO 106 S-ERGO 106 K0004
S-ERGO 115 پوند 25. 16 ″ / 18 ″ / 20 پوند 250. S-ERGO 115 S-ERGO 115 K0004
S-ERGO 125 پوند 25. 16 ″ / 18 پوند 250. S-ERGO 125 S-ERGO 125 K0004
S-ERGO 305 پوند 29. 16 ″ / 18 پوند 250. S-ERGO 305 S-ERGO 305 K0005
پرواز ERGO پوند 19. 16 ″ / 18 پوند 220. پرواز ERGO پرواز ERGO K0004
ERGO LITE پوند 18. 16 ″ / 18 پوند 220. ERGO LITE ERGO LITE E1038
ERGO ATX پوند 15. 14 ″ / 16 ″ / 18 پوند 275. ERGO ATX ERGO ATX K0005 / E1236

سبک وزن صندلی های چرخدار

بروشور ویلچرهای سبک وزنپی دی اف
محصول وزن محصول اندازه صندلی وزن CAP فرم سفارش کتابچه راهنمای کاربر مالک کد و نامه HCPCS
802-DY پوند 30. 18 " پوند 250 802-DY 802-DY K0004
KM-802F پوند 30. 16 ″ / 18 پوند 250 KM-802F KM-802F K0004
KM-3520 پوند 29. 16 ″ / 18 پوند 250 KM-3520 KM-3520 K0004
KM-9020 پوند 25. 18 " پوند 220 KM-9020 KM-9020 K0004
LT-700T پوند 36. 16 ″ / 18 پوند 250 LT-700T LT-700T K0003
LT-800T پوند 34. 16 ″ / 18 پوند 250 LT-800T LT-800T K0003
LT-980 پوند 24. 18 " پوند 250 LT-980 LT-980 K0004
LT-K5 پوند 28. 16 ″ / 18 پوند 250 LT-K5 LT-K5 K0004

 حمل و نقل صندلی های چرخدار

جزوه ویلچرهای حمل و نقلپی دی اف
محصول وزن محصول اندازه صندلی وزن CAP فرم سفارش کتابچه راهنمای کاربر مالک کد و نامه HCPCS
KM-2020 پوند 24. 18 " پوند 250. KM-2020 - E1038
KM-5000-TP پوند 33. 16 ″ / 18 ″ / 20 پوند 250-300. KM-5000-TP KM-5000 TP K0004 / E1226
MVP-502-TP پوند 34. 16 ″ / 18 ″ / 20 پوند 250. MVP-502 MVP-502 TP K0003 / E1226
LT-1000-HB پوند 23. 19 " پوند 250. LT-1000-HB LT-1000 HB E1038
LT-2000 پوند 19. 17 ″ / 18 پوند 250. LT-2000 LT-700T E1038
S-115-TP پوند 22. 16 ″ / 18 پوند 250. S-115-TP S-115-TP K0004
T-900 پوند 40-44. 20 ″ / 22 پوند 450. T-900 LT-980 E1038
T-2700 پوند 18. 17 ″ / 18 پوند 250. T-2700 T-2700 E1038
T-2501 پوند 18. 16 ″ / 18 پوند 220. T-2501 - E1038
تلویزیون 10B پوند 18. 16 ″ / 18 پوند 225. تلویزیون 10B - E1038
VIP-515-TP پوند 34. 16 ″ / 18 پوند 250. VIP-515 VIP-515 E1161 *

استاندارد صندلی های چرخدار

محصول  وزن محصول اندازه صندلی وزن CAP فرم سفارش کتابچه راهنمای کاربر مالک کد و نامه HCPCS
KN-700T پوند 39. 16 ″ / 18 پوند 250. - KN-700T K0003
KN-800T پوند 37. 16 ″ / 18 پوند 250. - KN-800T K0001
LT-700T پوند 36. 16 ″ / 18 پوند 250. - LT-700T K0003
LT-800T پوند 34. 16 ″ / 18 پوند 250. - LT-800T K0003
محصول وزن محصول اندازه صندلی وزن CAP فرم سفارش کتابچه راهنمای کاربر مالک کد و نامه HCPCS
KM-BT10-22W KM-BT10-24W KM-BT10-26W KM-BT10-26W KM-BT10-28W KM-BT10-30W 63 پوند 66 پوند 69 پوند 70 پوند 73 پوند 76 پوند 22 ″ 24 ″ 26 ″ 26 ″ 28 ″ 30 ″ پوند 550 KM-BT10 KM-BT10 K0007
KM-8520W KM-8520-22W پوند 35. 20 " پوند 350 - - K0007
KN-920W پوند 41. 20 " پوند 300 - KN-920W K0007
KN-922W پوند 49. 22 " پوند 400 - KN-922W K0007
KN-924W KN-926W KN-928W 56 پوند 87 پوند 89 پوند 24 ″ 26 ″ 28 400 پوند 450 پوند 600 پوند - KN-924W K0007
T-920 T-922 40 پوند 44 پوند 20 ″ 22 ″ پوند 450 T-920 T-920 E0139
KN-880-NE KN-880-WE 50 پوند 52 پوند 16 ″ 20 ″ 250 پوند 300 پوند - KN-880-WE K0003
MVP-502 MVP-502-TP پوند 18. 16 ″ / 18 ″ / 20 پوند 250 MVP-502 MVP-502 K0003 / E1226
KM-5000F KM-5000-TP 36 پوند 33 پوند 16″/18″/20″/22″ 16″/18″/20″/22″ 300 پوند 350 پوند KM-5000 KM-5000F K0004 / E1226
محصول  وزن محصول اندازه صندلی وزن CAP فرم سفارش کتابچه راهنمای کاربر مالک کد و نامه HCPCS
R-3600 پوند 14. - پوند 250. - R-3600 E0143
R-4100 پوند 11. 13 " پوند 250. - R-4100 E0143
R-4100N پوند 11. 12 " پوند 250. - R-4100N E0143
R-4200 پوند 11. 13 " پوند 250. - R-4200 E0143
R-4600 پوند 13. 13 " پوند 250. - R-4600 E1043
R-4602 پوند 14. 14 " پوند 250. - R-4602 E0143
R-4608 پوند 21. 14 " پوند 250. - R-4608 E1043
R-4700 پوند 24. 18 " پوند 400. - R-4700 E0149
R-4800 پوند 20. 18 " پوند 400. - R-4800 E0149
KW-100 22 پوند 15 " پوند 350. - KW-100 E1038

دراز کشیده / شیب صندلی های چرخدار

محصول  وزن محصول اندازه صندلی وزن CAP فرم سفارش کتابچه راهنمای کاربر مالک کد و نامه HCPCS
MVP-502-MS MVP-502-TP 36 پوند 34 پوند 16″/18″/20″ 16″/18″/20″ پوند 250. MVP-502 MVP-502-MS MVP-502-TP K0003 / E1226
KM-5000-TP KM-5000-MS 34 پوند 38 پوند 16″/18″/20″/22″ 16″/18″/20″/22″ پوند 250-300. KM-5000 KM-5000-TP KM-5000-MS K0007 / E1226 K0007 / E1226
KN-880 پوند 36. 16 ″ / 18 پوند 250. - KN-880 K0003 / E1226
VIP-515-TP VIP-515-MS 33 پوند 36 پوند 16 ″/18 ″ 16 ″/18 پوند 250-300. VIP-515 VIP-515-TP VIP-515-MS E1161

ایستاده صندلی های چرخدار

محصول  وزن محصول اندازه صندلی وزن CAP فرم سفارش کتابچه راهنمای کاربر مالک کد و نامه HCPCS
XO-101 پوند 56. 16 ″ / 18 پوند 250. XO-101 XO-101 K0009
XO-202 پوند 56. 16 ″ / 18 پوند 250. XO-202 XO-202 K0009

پاسخ دهید