با تشکر از شما برای خرید محصول کارمان.

لطفاً برای اطلاعات بیشتر در مورد خط مشی ها و رویه ها به کارت گارانتی ضمیمه شده به هر محصول مراجعه کنید. ضمانت فقط به خرید و تحویل محصول اصلی تمدید می شود. گارانتی قابل انتقال نیست. قطعات یا موادی که در معرض سایش و پارگی قرار دارند و باید تعویض یا تعمیر شوند به عهده مالک است. آسیب های ناشی از سهل انگاری کاربر ، خسارات تصادفی عمدی یا غیر تحت ضمانت کارخانه قرار نمی گیرد. پد بازو و روکش مبلمان شامل گارانتی نمی شود. توصیه می شود هرگونه ادعای تحت ضمانت به نمایندگی مجاز برای خدماتی که از طریق آن از آنها خریداری شده است ، بازگردانده شود.

اگر کارت ثبت نام گارانتی برای پرونده موجود نیست ادعا محصول ، سپس یک کپی از فاکتور با تاریخ خرید باید ارائه شود. دوره گارانتی برای مصرف کننده از تاریخ خرید فروشنده شروع می شود. دوره گارانتی برای فروشنده ، در صورتی که محصولات به مصرف کننده فروخته نشوند ، از تاریخ فاکتور از کارمان شروع می شود. گارانتی باطل است صندلی چرخدار که برچسب سریال # حذف و یا تغییر کرده است.

علاوه بر این ، محصولاتی که مورد سهل انگاری ، سوء استفاده ، ذخیره سازی نامناسب یا دستکاری ، عملکرد نادرست ، هرگونه اصلاح ، سوء استفاده قرار گرفته اند شامل ضمانت نمی شوند.

کلیه تعمیرات یا تعویض های گارانتی باید دارای مجوز قبلی از کارمان با پیش پرداخت بار باشد. کارمان این حق را برای خود محفوظ می دارد که برای هرگونه تعمیرات گارانتی ، بسته به شرایط ، برچسب های تماس را صادر کند. در صورت انجام عملیات میدانی یا فراخوانی کارمان واحدهای آسیب دیده را شناسایی کرده و با راهنمای حل مشکل با نمایندگی کارمان تماس می گیرد. ثبت نام گارانتی هنوز توصیه می شود. برای اطمینان از اینکه سوابق به سرعت با شماره مشتری و شماره سریال مربوط به تجهیزات پزشکی شما بازیابی می شوند. با تشکر از شما برای پر کردن این فرم. لطفاً برای جزئیات بیشتر ، قوانین و محدودیت ها به سیاست RMA مراجعه کنید.

گارانتی خود را ثبت کنید

گارانتی محصول

ارگونومیک صندلی های چرخدار

محصول چارچوب مادام العمر محدود قسمت 1 سال چارچوب 1 سال بدون ضمانت
*لاستیک/لوله
*اثاثه یا لوازم داخلی
*دستگیره ها
محصول خاص ضمانت کارت
S-ERGO 105 X X  X سری S-100 دستی/گارانتی
S-ERGO 106 X X  X  سری S-100 دستی/گارانتی
S-ERGO 115 X X  X سری S-100 دستی/گارانتی
S-ERGO 125 X X X سری S-100 دستی/گارانتی
S-ERGO 305 X X X سری S-300 دستی/گارانتی
پرواز S-ERGO X X X  سری S-2512 دستی/گارانتی
S-ERGO Lite X  X X  سری S-2501 دستی/گارانتی
S-ERGO ATX X  X X دفترچه راهنما/گارانتی S-ERGO ATX

سبک وزن صندلی های چرخدار

محصول چارچوب مادام العمر محدود قسمت 1 سال چارچوب 1 سال بدون ضمانت
*لاستیک/لوله
*اثاثه یا لوازم داخلی
*دستگیره ها
محصول خاص ضمانت کارت
802-DY X X قطعات 6 ماهه راهنمای 802-DY/گارانتی
KM-802F X X قطعات 6 ماهه سری KM-802F دستی/گارانتی
KM-3520 X X قطعات 6 ماهه سری KM-3520 دستی/گارانتی
KM-9020 X X قطعات 6 ماهه سری KM-9020 دستی/گارانتی
LT-700T X X قطعات 6 ماهه سری KN-700 دستی/گارانتی
LT-800T X X قطعات 6 ماهه  سری KN-800 دستی/گارانتی
LT-980 X X قطعات 6 ماهه دفترچه راهنما/گارانتی LT-980
LT-K5 X X قطعات 6 ماهه دفترچه راهنما/گارانتی LT-K5

 

حمل و نقل صندلی های چرخدار

محصول چارچوب مادام العمر محدود قسمت 1 سال چارچوب 1 سال بدون ضمانت
*لاستیک/لوله
*اثاثه یا لوازم داخلی
*دستگیره ها
محصول خاص ضمانت کارت
KM-2020 X X X قطعات 6 ماهه سری KM-2020 دستی/گارانتی
KM-5000-TP X X X قطعات 6 ماهه سری KM-5000 دستی/گارانتی
MVP-502-TP X X X قطعات 6 ماهه سری MVP-502 دستی/گارانتی
LT-1000-HB X X قطعات 6 ماهه سری LT-1000 دستی/گارانتی
LT-2000 X X قطعات 6 ماهه سری LT-2000 دستی/گارانتی
S-115-TP X X X قطعات 6 ماهه سری S-115 دستی/گارانتی
T-900 X X قطعات 6 ماهه سری T-900 دستی/گارانتی
T-2700 X X قطعات 6 ماهه سری T-2700 دستی/گارانتی
S-2501 X X قطعات 6 ماهه سری S-2501 سری/گارانتی
تلویزیون 10B X X X قطعات 6 ماهه سری TV-10B دستی/گارانتی
VIP-515 X X X قطعات 6 ماهه سری VIP-515 دستی/گارانتی

 

استاندارد صندلی های چرخدار

محصول  چارچوب مادام العمر محدود قسمت 1 سال چارچوب 1 سال بدون ضمانت
*لاستیک/لوله
*اثاثه یا لوازم داخلی
*دستگیره ها
محصول خاص ضمانت کارت
KN-700T X X قطعات 6 ماهه سری KN-700 دستی/گارانتی
KN-800T X X قطعات 6 ماهه سری KN-800 دستی/گارانتی
LT-700T X X قطعات 6 ماهه سری LT-700 دستی/گارانتی
LT-800T X X قطعات 6 ماهه سری LT-800 دستی/گارانتی
محصول  چارچوب مادام العمر محدود قسمت 1 سال چارچوب 1 سال بدون ضمانت
*لاستیک/لوله
*اثاثه یا لوازم داخلی
*دستگیره ها
محصول خاص ضمانت کارت
KM-BT10-22W KM-BT10-24W KM-BT10-26W KM-BT10-26W KM-BT10-28W KM-BT10-30W X X X قطعات 6 ماهه سری KMBT10/گارانتی
KM-8520W KM-8520-22W X X X قطعات 6 ماهه سری KM8520 دستی/گارانتی
KN-920W X X قطعات 6 ماهه سری KN-920 دستی/گارانتی
KN-922W X X قطعات 6 ماهه سری KN-922 دستی/گارانتی
KN-924W KN-926W KN-928W X X قطعات 6 ماهه سری KN-924 دستی/گارانتی
T-920 T-922 X X قطعات 6 ماهه سری T-900 دستی/گارانتی
KN-880-NE KN-880-WE X X قطعات 6 ماهه سری KN-880 دستی/گارانتی
MVP-502 MVP-502-TP X X X قطعات 6 ماهه MVP-502-دستی/گارانتی
KM-5000F KM-5000-TP X X X قطعات 6 ماهه سری KM-5000 دستی/گارانتی
محصول   چارچوب مادام العمر محدود قسمت 1 سال چارچوب 1 سال بدون ضمانت
*لاستیک/لوله
*اثاثه یا لوازم داخلی
*دستگیره ها
محصول خاص ضمانت کارت
R-3600 X - قطعات 6 ماهه راهنمای رولاتور/گارانتی
R-4100 X - قطعات 6 ماهه راهنمای رولاتور/گارانتی
R-4100N X - قطعات 6 ماهه راهنمای رولاتور/گارانتی
R-4200 X - قطعات 6 ماهه راهنمای رولاتور/گارانتی
R-4600 X - قطعات 6 ماهه راهنمای رولاتور/گارانتی
R-4602 X - قطعات 6 ماهه راهنمای رولاتور/گارانتی
R-4608 X - قطعات 6 ماهه راهنمای رولاتور/گارانتی
R-4700 X - قطعات 6 ماهه راهنمای رولاتور/گارانتی
R-4800 X - قطعات 6 ماهه راهنمای رولاتور/گارانتی
KW-100 X - قطعات 6 ماهه راهنمای رولاتور/گارانتی

دراز کشیده/ شیب در فضا صندلی های چرخدار

محصول چارچوب مادام العمر محدود قسمت 1 سال چارچوب 1 سال بدون ضمانت
*لاستیک/لوله
*اثاثه یا لوازم داخلی
*دستگیره ها
محصول خاص ضمانت کارت
MVP-502-MS MVP-502-TP X X X قطعات 6 ماهه MVP-502-دستی/گارانتی
KM-5000-TP KM-5000-MS X X X قطعات 6 ماهه سری KM-5000 دستی/گارانتی
KN-880 X X قطعات 6 ماهه سری KN-880 دستی/گارانتی
VIP-515-TP VIP-515-MS X X X قطعات 6 ماهه سری VIP-515 دستی/گارانتی

بایستید صندلی های چرخدار

محصول چارچوب مادام العمر محدود قسمت 1 سال چارچوب 1 سال بدون ضمانت
*لاستیک/لوله
*اثاثه یا لوازم داخلی
*دستگیره ها
محصول خاص ضمانت کارت
XO-101   3 سال چارچوب ؛ برق 1 سال ؛ موتور 1 ساله / ترنسکسل راهنمای XO-101/گارانتی
XO-202   3 سال چارچوب ؛ برق 1 سال ؛ موتور 1 ساله / ترنسکسل راهنمای XO-202/گارانتی

2 فکر در مورد "سیاست گارانتی"

  1. اشتراک ها: بررسی ویلچر ایستاده برقی Karman XO-202 2022

  2. رویستون می گوید:

    من یک ویلچر سبک وزن S/N BR2101534 دارم که در 5 آگوست 2021 خریداری کردم و به یک قطعه فلزی هلالی شکل بسیار کوچک نیاز دارم که از فلز ریخته گری شده باشد و در مجموعه ترمز سمت چپ به عنوان میله تثبیت کننده کار کند. دو تیکه شد و ترمز چپ خیلی خوب کار نمی کند. اگر بتوانم قطعه طول اینچ را تهیه کنم، می توانم به راحتی آن را خودم نصب کنم زیرا آچارهای مورد نیاز را دارم.

میانگین
5 بر اساس 2

پاسخ دهید