با تشکر از شما برای خرید محصول کارمان.

لطفاً برای اطلاعات بیشتر در مورد سیاست ها و رویه ها به کارت ضمانت ضمیمه شده به هر محصول مراجعه کنید. گارانتی فقط برای خرید و تحویل اصلی محصول است. گارانتی قابل انتقال نیست قطعات یا موادی که در معرض سایش و پارگی معمولی هستند و باید تعویض/تعمیر شوند به عهده مالک است. آسیب های ناشی از سهل انگاری کاربر، آسیب های تصادفی عمدی یا غیر عمدی تحت پوشش سیاست گارانتی کارخانه قرار نمی گیرند. پدهای بازو و اثاثه یا لوازم داخلی تحت پوشش سیاست گارانتی ما نیستند. توصیه می شود هر گونه ادعای تحت ضمانت برای تعمیر و نگهداری به نمایندگی مجاز بازگردانده شود. اگر کارت ثبت گارانتی در پرونده نیست ادعا محصول، سپس یک کپی از فاکتور با ذکر تاریخ خرید باید ارائه شود. دوره گارانتی برای مصرف کننده از تاریخ خرید فروشنده شروع می شود. دوره گارانتی برای فروشنده، در صورتی که محصولات به مصرف کننده فروخته نشود، از تاریخ فاکتور از کارمان شروع می شود. گارانتی باطل است صندلی چرخدار که تگ # سریال حذف و/یا تغییر داده شده است. علاوه بر این، محصولاتی که در معرض سهل انگاری، سوء استفاده، ذخیره سازی یا جابجایی نامناسب، عملکرد نامناسب، هرگونه تغییر، سوء استفاده قرار گرفته اند، مشمول سیاست گارانتی نمی شوند. کلیه تعمیرات یا تعویض های گارانتی باید دارای مجوز قبلی از کارمان با باربری پیش پرداخت شده باشد. کارمان این حق را برای خود محفوظ می دارد که برای هر گونه تعمیرات گارانتی که بستگی به شرایط دارد، برچسب تماس صادر کند. اگر اقدام میدانی یا فراخوانی رخ دهد. کارمان واحدهای آسیب دیده را شناسایی می‌کند و با فروشنده کارمان خود تماس می‌گیرد و دستورالعمل‌هایی را برای رفع مشکل دارد. ثبت گارانتی هنوز توصیه می شود. برای اطمینان از بازیابی سریع سوابق با مشتری و شماره سریال مربوطه برای تجهیزات پزشکی شما. با تشکر از شما برای پر کردن این فرم. لطفاً برای جزئیات بیشتر، قوانین و محدودیت ها به سیاست RMA مراجعه کنید. گارانتی خود را ثبت کنید

گارانتی محصول

ارگونومیک صندلی های چرخدار

محصول چارچوب مادام العمر محدود قسمت 1 سال چارچوب 1 سال بدون گارانتی *لاستیک/تیوب *تودوزی/لنت *دستگیره محصول خاص ضمانت کارت
S-ERGO 105 X X  X سری S-100 دستی/گارانتی
S-ERGO 106 X X  X  سری S-100 دستی/گارانتی
S-ERGO 115 X X  X سری S-100 دستی/گارانتی
S-ERGO 125 X X X سری S-100 دستی/گارانتی
S-ERGO 305 X X X سری S-300 دستی/گارانتی
پرواز S-ERGO X X X  سری S-2512 دستی/گارانتی
S-ERGO Lite X  X X  سری S-2501 دستی/گارانتی
S-ERGO ATX X  X X دفترچه راهنما/گارانتی S-ERGO ATX

سبک وزن صندلی های چرخدار

محصول چارچوب مادام العمر محدود قسمت 1 سال چارچوب 1 سال بدون گارانتی *لاستیک/تیوب *تودوزی/لنت *دستگیره محصول خاص ضمانت کارت
802-DY X X قطعات 6 ماهه راهنمای 802-DY/گارانتی
KM-802F X X قطعات 6 ماهه سری KM-802F دستی/گارانتی
KM-3520 X X قطعات 6 ماهه سری KM-3520 دستی/گارانتی
KM-9020 X X قطعات 6 ماهه سری KM-9020 دستی/گارانتی
LT-700T X X قطعات 6 ماهه سری KN-700 دستی/گارانتی
LT-800T X X قطعات 6 ماهه  سری KN-800 دستی/گارانتی
LT-980 X X قطعات 6 ماهه دفترچه راهنما/گارانتی LT-980
LT-K5 X X قطعات 6 ماهه دفترچه راهنما/گارانتی LT-K5

 

حمل و نقل صندلی های چرخدار

محصول چارچوب مادام العمر محدود قسمت 1 سال چارچوب 1 سال بدون گارانتی *لاستیک/تیوب *تودوزی/لنت *دستگیره محصول خاص ضمانت کارت
KM-2020 X X X قطعات 6 ماهه سری KM-2020 دستی/گارانتی
KM-5000-TP X X X قطعات 6 ماهه سری KM-5000 دستی/گارانتی
MVP-502-TP X X X قطعات 6 ماهه سری MVP-502 دستی/گارانتی
LT-1000-HB X X قطعات 6 ماهه سری LT-1000 دستی/گارانتی
LT-2000 X X قطعات 6 ماهه سری LT-2000 دستی/گارانتی
S-115-TP X X X قطعات 6 ماهه سری S-115 دستی/گارانتی
T-900 X X قطعات 6 ماهه سری T-900 دستی/گارانتی
T-2700 X X قطعات 6 ماهه سری T-2700 دستی/گارانتی
S-2501 X X قطعات 6 ماهه سری S-2501 سری/گارانتی
تلویزیون 10B X X X قطعات 6 ماهه سری TV-10B دستی/گارانتی
VIP-515 X X X قطعات 6 ماهه سری VIP-515 دستی/گارانتی
 

استاندارد صندلی های چرخدار

محصول  چارچوب مادام العمر محدود قسمت 1 سال چارچوب 1 سال بدون گارانتی *لاستیک/تیوب *تودوزی/لنت *دستگیره محصول خاص ضمانت کارت
KN-700T X X قطعات 6 ماهه سری KN-700 دستی/گارانتی
KN-800T X X قطعات 6 ماهه سری KN-800 دستی/گارانتی
LT-700T X X قطعات 6 ماهه سری LT-700 دستی/گارانتی
LT-800T X X قطعات 6 ماهه سری LT-800 دستی/گارانتی
محصول  چارچوب مادام العمر محدود قسمت 1 سال چارچوب 1 سال بدون گارانتی *لاستیک/تیوب *تودوزی/لنت *دستگیره محصول خاص ضمانت کارت
KM-BT10-22W KM-BT10-24W KM-BT10-26W KM-BT10-26W KM-BT10-28W KM-BT10-30W X X X قطعات 6 ماهه سری KMBT10/گارانتی
KM-8520W KM-8520-22W X X X قطعات 6 ماهه سری KM8520 دستی/گارانتی
KN-920W X X قطعات 6 ماهه سری KN-920 دستی/گارانتی
KN-922W X X قطعات 6 ماهه سری KN-922 دستی/گارانتی
KN-924W KN-926W KN-928W X X قطعات 6 ماهه سری KN-924 دستی/گارانتی
T-920 T-922 X X قطعات 6 ماهه سری T-900 دستی/گارانتی
KN-880-NE KN-880-WE X X قطعات 6 ماهه سری KN-880 دستی/گارانتی
MVP-502 MVP-502-TP X X X قطعات 6 ماهه MVP-502-دستی/گارانتی
KM-5000F KM-5000-TP X X X قطعات 6 ماهه سری KM-5000 دستی/گارانتی
محصول   چارچوب مادام العمر محدود قسمت 1 سال چارچوب 1 سال بدون گارانتی *لاستیک/تیوب *تودوزی/لنت *دستگیره محصول خاص ضمانت کارت
R-3600 X - قطعات 6 ماهه راهنمای رولاتور/گارانتی
R-4100 X - قطعات 6 ماهه راهنمای رولاتور/گارانتی
R-4100N X - قطعات 6 ماهه راهنمای رولاتور/گارانتی
R-4200 X - قطعات 6 ماهه راهنمای رولاتور/گارانتی
R-4600 X - قطعات 6 ماهه راهنمای رولاتور/گارانتی
R-4602 X - قطعات 6 ماهه راهنمای رولاتور/گارانتی
R-4608 X - قطعات 6 ماهه راهنمای رولاتور/گارانتی
R-4700 X - قطعات 6 ماهه راهنمای رولاتور/گارانتی
R-4800 X - قطعات 6 ماهه راهنمای رولاتور/گارانتی
KW-100 X - قطعات 6 ماهه راهنمای رولاتور/گارانتی

دراز کشیده/ شیب در فضا صندلی های چرخدار

محصول چارچوب مادام العمر محدود قسمت 1 سال چارچوب 1 سال بدون گارانتی *لاستیک/تیوب *تودوزی/لنت *دستگیره محصول خاص ضمانت کارت
MVP-502-MS MVP-502-TP X X X قطعات 6 ماهه MVP-502-دستی/گارانتی
KM-5000-TP KM-5000-MS X X X قطعات 6 ماهه سری KM-5000 دستی/گارانتی
KN-880 X X قطعات 6 ماهه سری KN-880 دستی/گارانتی
VIP-515-TP VIP-515-MS X X X قطعات 6 ماهه سری VIP-515 دستی/گارانتی

بایستید صندلی های چرخدار

محصول چارچوب مادام العمر محدود قسمت 1 سال چارچوب 1 سال بدون گارانتی *لاستیک/تیوب *تودوزی/لنت *دستگیره محصول خاص ضمانت کارت
XO-101   3 سال چارچوب ؛ برق 1 سال ؛ موتور 1 ساله / ترنسکسل راهنمای XO-101/گارانتی
XO-202   3 سال چارچوب ؛ برق 1 سال ؛ موتور 1 ساله / ترنسکسل راهنمای XO-202/گارانتی
XO-505   3 سال چارچوب ؛ برق 1 سال ؛ موتور 1 ساله / ترنسکسل راهنمای XO-505/گارانتی

4 فکر در مورد "سیاست گارانتی"

 1. کیت ریچی می گوید:

  من به کسی نیاز دارم که در مورد صندلی تکیه ای که دریافت کردم با من تماس بگیرد. مشکلات مونتاژ.
  774-226-5365

 2. شاون برنان می گوید:

  راهنمایی به نظر می رسد که من تصادفاً 2 صندلی حمل و نقل سفارش دادم که اولین بار در ایمیل نشان داده نشد، بنابراین دوباره سفارش دادم فقط به سفارش 351.00 دلاری نیاز دارم نه دیگری لطفاً تأیید کنید و مبلغ را در اسرع وقت به من بازپرداخت کنید.

 3. اشتراک ها: بررسی ویلچر ایستاده برقی Karman XO-202 2022

 4. رویستون می گوید:

  من یک ویلچر سبک وزن S/N BR2101534 دارم که در 5 آگوست 2021 خریداری کردم و به یک قطعه فلزی هلالی شکل بسیار کوچک نیاز دارم که از فلز ریخته گری شده باشد و در مجموعه ترمز سمت چپ به عنوان میله تثبیت کننده کار کند. دو تیکه شد و ترمز چپ خیلی خوب کار نمی کند. اگر بتوانم قطعه طول اینچ را تهیه کنم، می توانم به راحتی آن را خودم نصب کنم زیرا آچارهای مورد نیاز را دارم.

میانگین
5 بر اساس 4

پاسخ دهید