همه S -ERGOS in طراحی شده در تایوان - مارک #1 ویلچر *تامین مالی موجود *

CANO-115-سایبان ویلچر

$163.99

آیا به دنبال دور شدن از کلاه برای سایه انداختن هستید؟ شما می خواهید زمان بیشتری را زیر آفتاب با سایبان ویلچر بگذرانید که کار را به پایان می رساند. با بسیاری از تکرارهای طراحی ، سایبان صندلی چرخدار به طور مستقیم بر روی دسته های ویلچر شما قرار می گیرد. توجه داشته باشید که طرح نوع ممکن است متفاوت باشد زیرا ممکن است تغییر کند.

 

تمام شده

نظرات ما در Google